Husholdning

Plast skal skylles i kaldt vann

Husk at det bare er emballasjeplast og ren plast som kan resirkuleres i de blå posene. Hvis plasten er skitten må den skylles i rent vann. Plastleker og andre plastobjekter skal kastes i restavfallet.

TILBAKE TIL HUSHOLDNING