Husholdning
Hodestups inn på ny returstasjon
Etter en knallhard innspurt, åpnet Remiks Husholdning AS første del av sin nye returstasjon for husholdningskunder i juli 2014. Fram til 2016 skal stasjonen være en sesongstasjon.
Renere returpunkt
Ved å videoovervåke de mest utsatte Returpunktene, unngår Remiks at de forsøples.
Elles Sorteringsskole: Blå pose
Lær av Elle hvordan du bør sortere husholdningsavfallet ditt. Husk å knyte dobbel knute på posen før du kaster den.
Elles Sorteringsskole: Grønn Pose
Lær av Elle hvordan du bør sortere husholdningsavfallet ditt. Husk å knyte dobbel knute på posen før du kaster den.
Drikkekartong og lettkartong har skilt lag
Fra nå av er det kun drikkekartonger, det vil si kartonger som kan inneholde væske, som skal leveres i de oransje posene. Alt av lettkartong, for eksempel pasta-, majones- og frossenpizzaesker skal heretter sorteres sammen med papir i de røde posene.
Suksess med avfallskortet
Avfallskortet som ble lansert i 2013 er blitt en stor suksess.
Historisk lav gebyrutvikling
Etter at Remiks Husholdning AS tok over innsamlingen av husholdningsavfallet i Tromsø og Karlsøy i 2010, har den gjennomsnittlige gebyrutviklingen ligget på 1,6 prosent i året.
Digitaliserer informasjonen
2014 ble siste år med kastekalender på papir. Fra og med årsskiftet 2014/2015 ble informasjonen fra Remiks heldigitalisert.
Elles Sorteringsskole: Oransje pose
Lær av Elle hvordan du bør sortere husholdningsavfallet ditt. Husk å knyte dobbel knute på posen før du kaster den.
Elles Sorteringsskole: Rød pose
Lær av Elle hvordan du bør sortere husholdningsavfallet ditt. Husk å knyte dobbel knute på posen før du kaster den.
Glass og metall sammen igjen
Remiks Husholdning AS ta nå imot glass og metall i samme container igjen, etter at glass i noen år har vært egen fraksjon og metall har vært levert som restavfall.
Elles Sorteringsskole: Restavfall
Lær av Elle hvordan du bør sortere husholdningsavfallet ditt. Husk å knyte dobbel knute på posen før du kaster den.
Samarbeidsavtale med Ungt Entrepenørskap
Remiks Husholdning har besluttet å støtte Ungt Entreprenørskap med en fast sum hvert år.
TILBAKE TIL INNHOLD