Husholdning

Digitaliserer informasjonen

All informasjon fra Remiks kommer nå i digitalisert form. Du kan for eksempel laste ned en app og få varsel på telefonen når det er endringer i tømmedag, eller at Remiks har annen viktig informasjon til sine abonnenter.
Remiks digitaliserer informasjonen
All informasjon fra Remiks kommer nå i digitalisert form. Du kan for eksempel laste ned en app og få varsel på telefonen når det er endringer i tømmedag, eller at Remiks har annen viktig informasjon til sine abonnenter.

2014 ble siste år med kastekalender på papir. Fra og med årsskiftet 2014/2015 ble informasjonen fra Remiks heldigitalisert. Kunder kan enten bruke internett eller en mobilapp for å holde oversikt over tømmedatoer, endringer som følge av helligdag og annen viktig informasjon fra Remiks.

– Først og fremst gjør vi dette for å kunne være mer fleksibel i forhold til å kunne gi løpende informasjon om endringer som måtte oppstå i løpet av et år. Dernest fordi en stadig større del av befolkningen nå er vant til å bruke elektroniske plattformer. Der hvor folk fortsatt ønsker kastekalender i papir, har vi forsøkt å være raus på å fortsatt informere på papir, opplyser daglig leder Morten Bangås i Remiks Husholdning.

– Samtidig bruker vi mye mindre papir, det er miljøvennlig. Det er også rimeligere for oss å informere digitalt, noe som vil komme abonnentene til gode.

Den nye digitale løsningen har hatt noen små innkjøringsproblemer som måtte feilrettes etter lansering, men det ble aldri noe stort problem. Fokuset var å ha et bra servicenivå til de som hadde behov for tradisjonell løsning.

– Vi kan i framtida bruke en kombinasjon av hjemmesida og oppdateringer i appen. Dette gir oss en helt annen mulighet til å kommunisere med innbyggerne enn før. Vi vil nok også fortsatt bruke noen av de tradisjonelle kanalene for å spre informasjon, men behovet blir mindre. Før innføringen av den digitale løsningen, sendte vi for eksempel ut en folder til alle husstander om hvor de nå kunne finne informasjon om sine tømmedager. Dette bidro positivt til at fikk et så bra utfall, sier Bangås.
TILBAKE TIL HUSHOLDNING