Husholdning

Glass og metall sammen igjen

Remiks Husholdning AS tar nå imot glass og metall i samme container ved sine Returpunkt.
Glass og metall
Remiks Husholdning AS tar nå imot glass og metall i samme container ved sine Returpunkt.

Remiks Husholdning AS tar nå imot glass og metall i samme container igjen, etter at glass i noen år har vært egen fraksjon og metall har vært levert som restavfall.

– Remiks Produksjon har valgt en ny mottaker av returglass og metall, som vil ha dette levert samlet. Glass som transporteres sammen med metall knuser mindre og er lettere å sortere fra hverandre ved mottaksstedet, forklarer daglig leder Morten Bangås ved Remiks Husholdning.

Glass gjenvinnes til nytt glass og metallavfallet blir til nye metallprodukter.
TILBAKE TIL HUSHOLDNING