Husholdning

Historisk lav gebyrutvikling

Remiks Husholdning AS samler inn avfallet i Tromsø og Karlsøy, og har de siste årene hatt en historisk lav prisutvikling på renovasjonsgebyret.
Søppelbil
Remiks Husholdning AS samler inn avfallet i Tromsø og Karlsøy, og har de siste årene hatt en historisk lav prisutvikling på renovasjonsgebyret.

Etter at Remiks Husholdning AS tok over innsamlingen av husholdningsavfallet i Tromsø og Karlsøy i 2011, har den gjennomsnittlige gebyrutviklingen ligget på 1,6 prosent i året. Det er lavere enn konsumprisindeksen som fra 2013-2014 var på 2,0 prosent.

– Vi klatrer stadig nedover på lista over hvem som er dyrest, sammenliknet med andre kommuner her til lands, sier daglig leder Morten Bangås i Remiks Husholdning.

– Vi tok et stort steg med bygging av Miljøparken, som sto for høy økning i perioden før 2010, men har nå stabilisert oss til tross for at vi enda investerer og bygger ut. Flere andre kommuner med betydelig lavere gebyrer har ikke kommet like langt som Tromsø i å modernisere sine avfallsløsninger, og vil nok med tiden kunne ta oss igjen.

TILBAKE TIL HUSHOLDNING