Husholdning

Hodestups inn på ny returstasjon

Etter en knallhard innspurt, åpnet Remiks Husholdning AS første del av sin nye returstasjon for husholdningskunder i juli 2014. Fram til 2016 skal stasjonen være en sesongstasjon.

Remiks Husholdning AS åpnet første del av sin nye returstasjon i juli 2014
Den Nye returstasjonen som åpnet i juli 2014
Remiks Husholdning AS åpnet første del av sin nye returstasjon i juli 2014

– Vi har valgt en modulbasert løsning for vår nye returstasjon, som gjør at vi kan utvikle og tilpasse den etter hvert som behovene endres. Vi jobbet på spreng for å få den åpnet så fort som overhodet mulig, og den første sommeren ble veldig lærerik, forteller daglig leder Morten Bangås i Remiks Husholdning AS.

Trafikken til Returstasjonen er ekstra stor om sommeren, men Remiks kunne ikke fullføre byggingen før etter at snøen var tint. Derfor ble det hektisk foran åpningen.

– Så har vi lært oss underveis hvordan den best bemannes, og ikke minst driftes på en god måte. Nå vil vi videre fortsette å bygge en enda bedre infrastruktur for våre kunder. På grunn av dette vil stasjonen første del av sesongen 2015 kun være åpen for hageavfall, men planen er åpning for alle typer avfall fra og med juli.

Ren og innbydende

– Fram til 2016 vil vi kun bruke «Returstasjon sør» for husholdningskunder i Remiks Miljøpark som en sommerstasjon. For å kunne drifte den hele året trenger vi tak over anlegget, vi må ha lys, vann og avløp.

Returstasjonen består av hule moduler som biler kan kjøre opp på. Modulenes hulrom er effektiv lagringsplass for dunker og annet materiell. På overflaten er modulene enkle å holde rene, slik at returstasjonen til enhver tid fremstår innbydende, ren og ryddig. I tillegg har Remiks Husholdning lagt brostein rundt anlegget.

– For oss er det viktig at stasjonen fremstår på best mulig måte og at den ikke svines ned. Vi ønsker at den skal være attraktiv og ha høy standard, både for de som jobber der, for publikum og for helheten. Vi kan ikke jobbe for å få publikum til å levere inn avfall og la være å forsøple, og så ha det rotete selv.

Modulløsningen gir Remiks stor fleksibilitet. Returstasjonen kan bygges ut gradvis, og kan utvides og innskrenkes etter behov. For eksempel kan fremtiden kreve at enda flere sorterte fraksjoner kan ivaretas. Nytt av året er for eksempel gips som fra nå av sorteres i separat container, og ikke skal blandes med restavfallet.

Morten Bangås, daglig leder i Remiks Husholdning AS
Morten Bangås, daglig leder i Remiks Husholdning AS
Morten Bangås, daglig leder i Remiks Husholdning AS
Kretsløpspark

Det langsiktige målet for Returstasjonen til Remiks Husholdning er å gjøre den til en Kretsløpspark. Målet er å samle ulike aktører som jobber med ombruk, gjenbruk og miljø. Kanskje redesignsverksted, bruktbutikk for byggematerialer, og byttetorg. Bare fantasien setter grenser.

– Vi ønsker å lage et aktivt område i Tromsø med fokus på miljø, endring, sortering og kretsløp, etter modell fra de som er fremst i verden. Med utstillinger og informasjon ønsker vi å synliggjøre samfunns- og miljøansvaret i et konsekvensperspektiv, forklarer Morten Bangås.

Det er ingen hemmelighet at Remiks inspireres av den første Kretsløpsparken i Norden. Den ligger i Göteborg. Bangås ser for seg gjenbruksbutikker, verksted, gallerier, og ikke minst kontorer for organisasjoner som jobber med miljø- og samfunnsnyttige formål. Her er en link til en film om hvordan svenskene gjør det:
TILBAKE TIL HUSHOLDNING