Husholdning

Renere returpunkt

Ved å videoovervåke de mest utsatte Returpunktene, unngår Remiks at de forsøples. Her fra Returpunktet i Hessfjorden på Ringvassøya.
Søppelnedkast
Ved å videoovervåke de mest utsatte Returpunktene, unngår Remiks at de forsøples. Her fra Returpunktet i Hessfjorden på Ringvassøya.

Ved å videoovervåke de mest utsatte Returpunktene, unngår Remiks at de forsøples. Fortsatt er det et problem at noen setter fra seg søppel og skrot ved containere for glass og metall eller klær. Dette er til stor sjenanse for beboere i området, og innebærer også ekstra kostnader for å rydde opp.

– Vi får fra tid til annen tips om ulovlige private fyllinger, eller steder hvor folk bare har dumpet avfall, men dette skjer heldigvis stadig sjeldnere. Remiks jobber veldig aktivt for å få bukt med dette og ser at tendensen nå er positiv, sier daglig leder Morten Bangås i Remiks Husholdning AS. Ideelt ønsker han seg flere Returpunkt i Tromsø og Karlsøy.

– Videoovervåkning av returpunkt hjelper, men også det er selvsagt et kostnadsspørsmål, og man må være nøye på at man handler i tråd med lovpålagt personvern sier Bangås.

Stadig flere Returpunkt har nedgravde containere.

– Vi ønsker flest mulig slike. Erfaring viser at jo penere og ryddigere det er på et Returpunkt, jo mindre forsøples det rundt. I noen områder er vi likevel nødt til å ha containere oppå bakken. Enten fordi de bare kan stå der i en tidsavgrenset periode, eller fordi vi av kostnadshensyn eller av andre årsaker ikke har mulighet til å grave de ned, sier Bangås.

TILBAKE TIL HUSHOLDNING