Husholdning

Fra kjøkkenbenken til ny energi

Alt som ikke kan sorteres ut i de fargede posene, skal du levere som restavfall i vrengt handlepose. Restavfallet blir til ny energi, her kan du se hvordan avfallet sorteres ut og klargjøres for energigjenvinning.

Avfallet hver enkelt av oss produserer legger ut på en reise og blir til ny energi. I denne videoen ser du hvor restavfallet blir av etter at du har kastet det i dunken. Husk å sortere ut mat, plast, drikkekartong, papir, lettkartong, glass, metall EE-avfall og farlig avfall. Resten leverer du i en vrengt handlepose, og så starter avfallet reisen mot å bli ny ressurs.
TILBAKE TIL HUSHOLDNING