Husholdning

Samarbeidsavtale med Ungt Entrepenørskap

Remiks vil drive holdningsskapende arbeid. Ungt Entreprenørskap kan sette dette ønsket inn i et pedagogisk system, der de lager tilpassede program til elever i grunnskole og videregående skole. Så langt er samarbeidet vinn-vinn for begge aktørene, og ikke minst for samfunnet.

Elevene på 9.trinn på Tromstun Ungdomsskole arrangerte kjøpesenter på skolen. Dette har vært et samarbeid mellom Ungt Entrepenørskap og skolen. Pengene de fikk inn gikk til Fremtiden i være hender. Her selger Natalie Vevang, Rebekka Haravik og Janne Sofie Isaksen hjemmelagede tennbriketter.
Ungt Entrepenørskap
Elevene på 9.trinn på Tromstun Ungdomsskole arrangerte kjøpesenter på skolen. Dette har vært et samarbeid mellom Ungt Entrepenørskap og skolen. Pengene de fikk inn gikk til Fremtiden i være hender. Her selger Natalie Vevang, Rebekka Haravik og Janne Sofie Isaksen hjemmelagede tennbriketter.

Da Ungt Entreprenørskap besøkte niendeklassingene på Tromstun skole i Tromsø, resulterte det like godt i et bærekraftig kjøpesenter hvor alt av produkter var gjenbrukte materialer som var videreutviklet av elevene til nye produkter. Både klær, mat, pynte- og nyttegjenstander.

– Det handler om å bevisstgjøre de unge til å ta ansvar for miljøet med sine handlinger, både privat og på skole eller i jobb, oppsummerer daglig leder Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms.

Miljøutfordring

I tilfellet Tromstun gikk Ungt Entreprenørskap inn med metode og verktøy for å skape et bærekraftig kjøpesenter, lærerne kjørte kreativ prosess, elevene skapte ideer og dannet elevbedrifter innen miljø og gjenbruk. I tillegg var én av elevbedriftene organisert som senterledelse med særskilt ansvar for koordinering og praktiske oppgaver til å drive kjøpesenter.

– Gjennom elevbedrift får ungdommer trene på ferdigheter som samarbeid, problemsløsning og kreativitet, og erfarer at fagkompetansen deres kan anvendes i reelle praktiske oppgaver også. Dette er hva vi i framtida har bruk for. På Tromstun brukte de vår verktøykasse med å etablere elevbedrift, for å skape bærekraftige produkter, forklarer hun.

Ungt Entreprenørskaps samarbeid med Remiks startet høsten 2014, og har allerede resultert i flere konkrete prosjekter i barne- og ungdomsskole.

– Vi har tilgang til alle nivå i skolen og kan sette det holdningsskapende arbeidet som Remiks driver med, inn i et pedagogisk system. Vi kan integrere dette i et tverrfaglig arbeid i skolen, forklarer Johansen.

Når alle aldre

På barnetrinnet i grunnskolen jobbes det med Smart, som er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på miljøutfordringer de selv har kartlagt. For Remiks sin del innebærer dette blant annet at de får klassene på bedriftsbesøk, og ellers bistår både lærere og elever underveis. For eksempel har elevene hentet ut avfall fra anlegget til gjenbruksprosjekter.

– Høsten 2015 kjører vi i gang med kick-off for ungdomsbedrifter (UB) i videregående skole. Miljø skal stå i fokus for kommende skoleårs UB’er, forklarer Johansen. Hun er svært begeistret for den langsiktige avtalen som Ungt Entreprenørskap har inngått med Remiks, fordi selskapet ivaretar en så viktig oppgave i samfunnet.

Håper på permanent avtale

– Framtidas næringsliv kommer i enda større grad til å etterspørre endringskompetanse, og folk som kan jobbe tverrfagling, for å være i stand til å snu deg den veien verden snur seg, og som kan jobbe tverrfaglig. Våre programmer ivaretar dette på ulike nivå i utdanningen, sier Johansen.

Hun ser at de unge veldig tydelig fenges av miljøtematikken. Det at de får gjøre noe som er bra for andre og for samfunnet, er noe Ungt Entreprenørskap har hatt god respons på lenge.

– Jeg håper avtalen med Remiks kan bli permanent. For oss er det en viktig og riktig avtale. Uansett bransje vil miljø og bærekraft alltid være viktige elementer å ha med seg, sier Johansen.

Avtrykk i konferanse

I 2016 er Remiks arrangør av den store nasjonale avfallskonferansen, og har utfordret Ungt Entreprenørskap på å gi konferansen et solid fotavtrykk fra barn og unge, og deres tanker og ideer om miljø- og klimaspørsmål.

– Det arbeidet er allerede igangsatt, og ved siden av å vise fram elevbedrifter og ungdomsbedrifter som har løst miljø- og avfallsutfordringer, kommer det til å bli mange utstillinger fra ulike prosjekter. Både fra de som allerede har vært, og de som vi skal gjennomføre i tiden fram mot konferansen, forklarer Johansen.

Temaene Ungt Entreprenørskap Troms fordyper seg i, gjenspeiles av hvilke samarbeidspartnere de har, og hva som ligger an til å bli framtidig satsing i Nord-Norge. Både gjennom samarbeidet med sjømatnæringa og gjennom avtalen med Remiks handler det mye om å utfordre de unge entreprenørene på miljø og bærekraftig utvikling.

TILBAKE TIL HUSHOLDNING