Miljøpark
Årskavalkade 2014
Januar

Fyrverkeri tok fyr

Fyrverkeri tok fyr

2014 går inn i historien som det året der Remiks opplevde hele fire branner eller branntilløp! Fyrverkeri som ikke er brukt opp, er en utfordring. I den tro at det er brukt opp, så kaster man beholderen i restavfallet. Når denne går igjennom kverna, så antennes det som måtte være ueksplodert fyrverkeri. Vi fikk flere av denne typen i starten på året. Heldigvis ble disse branntilløpene raskt slukket av egne mannskaper, uten skader.

Januar

Kick-off 2014

Kick-off 2014

Hvert år, i januar, har Remiks en fellessamling for alle ansatte i samtlige selskaper i konsernet. Her er det alltid både et faglig og et sosialt program. Denne gangen gikk turen til Sommarøy. Blant foredragsholderne var Steinar Nilsen, trener for Tromsø IL.

Mars

Hyggelig besøk

Hyggelig besøk

Hvert år er flere grupper på besøk på Remiks sine anlegg. Besøkene varierer mellom foredrag/undervisning og omvisning. I 2014 hadde Remiks totalt cirka 60 slike besøk, med alt fra skoler, organisasjoner, bedrifter og annet. Dessuten stiller Remiks opp og holder foredrag når det ønskes. Det kommer for eksempel forespørsler om å hente ting, som skal brukes i redesign, kunstprosjekt og liknende. For Remiks er det spennende å se hva «barn i alle aldre» kan få ut av det avfallet som kommer inn. Et av besøkene i år var fra et kunst- og designverksted i regi av NODA, der elever i alderen 9-13 deltok. Med stor entusiasme og med media til stedet, tok de ut ting på Returstasjonen som kunne brukes i kunst og redesign.

Mai

Sekunder fra storbrann

Sekunder fra storbrann

Om kvelden den 11. mai begynte det plutselig å brenne i avfall inne på anlegget. Overvåkningsbilder viser hvordan flammene blusser opp midt inne i en stor dunge med restavfall. Før egne mannskaper og brannvesen kom til hadde det tatt skikkelig fyr og brant godt i avfallsdungen. Takket være gode sikkerhetsrutiner, kom brannen raskt under kontroll og ble slukket da mannskapene kom til. Likevel ble det store skader på anlegget. Årsaken til brannen er ikke kjent, men Remiks mistenker at det kan være et litiumbatteri som antente avfallet. Regelen om at batterier ikke må kastes i restavfallet, kan derfor ikke gjentas for ofte. Batterier er farlig avfall og skal leveres inn til oppsamlingspunkter som er ved de fleste dagligvarebutikker, eller direkte på Returstasjonen til Remiks.

Juni

Vårens vakreste eventyr – de årlige ryddeaksjonene

De årlige ryddeaksjonene

Hvert år, når snøen har tint, kommer ikke bare blomster til syne. Rusk og rask og etterlatenskaper, med andre ord søppel, kommer også til syne. Et forsøk på å rydde opp, gjøres ved hjelp av diverse ryddeaksjoner. Med aksjoner som Strandryddedagen, Tromsø Rein og ryddeaksjon der lag og foreninger rydder en rode mot et visst honorar, så får vi tatt en god del hvert år. Her er dugnadsånden høyst levende. I år kan ryddeaksjonen i sentrum være et eksempel. Her stilte folk opp, med ordføreren i spissen, og ryddet i sentrumsgatene. Alle bekker små….

Juli

Ny Returstasjon ble åpnet

Ny returstasjon

Det som skal bli den nye helårsdrevne Returstasjonen ved Remiks Miljøpark, ble innviet i juli 2014. Den er moduloppbygget og modulene er hule, slik at man kan utnytte plassen til mye forskjellig. For eksempel lager og oppholdsrom. 2014 ble et prøveår og siden anlegget ennå ikke har vann og strøm, så ble den lukket ned senhøstes. Tilbakemeldingene var at den fungerte meget godt og at folk var begeistret. Returstasjonen er det vi kan kalle et «Drive thru»-konsept. Man slipper blant annet å rygge med tilhengere, noe som øker gjennomstrømningen i anlegget betraktelig. Returstasjonen takler langt større trafikk en den som er helårsstasjon i dag. Etter hvert vil den nye Returstasjonen bli det vi kaller en Kretsløpspark – en utvidet form for Returstasjon, med et langt større spekter av tjenester enn i dag. Et eksempel på en type Kretsløpspark, finnes i Gøteborg.

August

Sjakk OL i Tromsø

Sjakk OL i Tromsø

En stor happening må det sies å være. 1570 spillere deltok. Vi snakker altså om sjakk-OL, som denne gangen var lagt til Tromsø. Selv om Magnus Karlsen ikke var på sitt beste, så ble det en stor sportslig suksess. Remiks hadde full kontroll på det avfallsmessige og vi var også det man kalte ambassadør for arrangementet.

August

Arctic Race of Norway

Artic Race of Norway

Arctic Race of Norway er et norsk etapperitt i landeveissykling som er en del av Europatouren. I 2014 var Tromsø en av arrangørene med siste etappe i sykkelrittet. I fjor startet Arctic Race of Norway i Finnmark med første etappe fra Hammerfest til Nordkapp-platået. Ideen om Arctic Race of Norway – et internasjonalt etapperitt på sykkel i Nord-Norge – har sitt utspring fra en vill idé på Andørja i Troms, hvor de har vist at Nord-Norge er perfekt for sykkelritt, og årlig arrangerer Tour de Andørja. Remiks ville gjerne gjøre stas på arrangementet da det besøkte Tromsø og bidro med å lage installasjoner av sykler langs ruten i Tromsø. Samtidig arrangerte Remiks en rebus, ved å feste bokstaver til hver installasjon. Til sammen utgjorde det til slutt et ord/setning for de som klarte å samle inn alt. Et artig stunt som ble godt tatt imot blant publikum.

August

StudeXpo – på universitetet

StudeXpo – på universitetet

For tredje året på rad, stilte Remiks opp på studentenes StudeXpo. I slutten av august får alle studentorganisasjoner ha en stand, der de promoterer sin virksomhet. Remiks har fått anledning til å presse seg inn her. Med så mange studenter som kommer til Tromsø og som studerer ved universitetet i Tromsø, så er god sortering og holdning til avfallshåndtering viktig å få formidlet. Her får Remiks en gylden mulighet å komme studentene i tale, og forklare Tromsøs optiske sorteringssystem på både norsk og engelsk.

August

Øyriket i sentrum

Øyriket i sentrum

For andre året på rad, deltok Remiks på Øyriket i Sentrum. Dette er et arrangement der Næringsforeningen i Karlsøy promoterer og viser fram sin kommune, sitt næringsliv og den varierte aktivitet som er i kommunen. Remiks er svært beæret over å få lov til å være en del av dette.

September

Trygg Trailer – bedre trafikksikkerhet

Trygg Trailer – bedre trafikksikkerhet

I cirka to år har Remiks vært del av kontrollsystemet for kjøretøyer, som kalles Trygg Trailer. Trygg Trailer er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere. Bedriftene får informasjon om vinterdekk- og kjettingkrav av vegvesenet, og kan foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last. Da Statens Vegvesen hadde kickoff for prosjektet, så ble Remiks invitert til å holde et lite foredrag om erfaringene så langt. Odd Arne Pedersen er ansvarlig for Trygg Trailer hos Remiks. Han fortalte et lydhørt publikum, deriblant samferdselsministeren, om trusler og graverende mangler ved kjøretøyene i starten av kontrollene. Men at de kjøretøyene som nå får last hos Remiks har fått en svært god standard. Det er ingen tvil om at dette tiltaket er et godt utgangspunkt for å forbedre trafikksikkerheten langs veiene.

September

HHT-dagene

HHT-dagene

For andre år på rad, hadde Remiks stand på HHT-dagene på universitetet. Dette er altså konferansen til studentene ved Handelshøyskolen i Tromsø. På egen hjemmeside skriver de: «Konferansen som skal bygge bro mellom studenter og næringsliv ble arrangert for femte år på rad, og tradisjonen tro var årets konferanse enda større enn året før med nærmere 600 påmeldte.» Remiks møtte i alle fall på et yrende liv og godt humør. Et riktig sted å delta på, og interessen for avfall og miljø er absolutt til stede blant studentene.

November

Debut på Boligmessa

Debut på Boligmessa

For første gang deltok vi på Boligmessa i Tromsø. Over 6000 besøkende kom innom Boligmessa som totalt gikk over to og en halv dag. Remiks opplevde sin deltakelse som en formidabel suksess, og hadde hele tiden folk som samlet seg rundt egen stand. – Vi hadde bygget den opp slik at det ble rett så koselig. Egne avfallsdunkmøbler gjorde susen og det er mangt et familiealbum som nå har bilder av barna trygt plassert i en av dunkmøblene våre. Det viktigste ved å delta på slike arrangement er å møte folk. For alle oss som deltok var det en opplevelse som vi gjerne gjentar. Så 2015 er allerede booket inn, opplyser informasjonsleder Ivar Sture Handeland i Remiks.