Miljøpark

Hestekur ga resultater

2014 ble et godt år for Remiks Miljøpark, selv om selskapet svelget bitter medisin: Nedbemanning.

Remiks Miljøpark AS måtte gjøre kutt i egne kostnader for å forbedre resultatet.
Remiks anlegget
Remiks Miljøpark AS måtte gjøre kutt i egne kostnader for å forbedre resultatet.

– Vi så at kostnadsbildet og vår kostnadsutvikling ikke var i takt med utviklingen av inntekter. Derfor måtte vi gjennom en hestekur for å tilpasse oss. Det at vi har et bra resultat i 2014 skyldes godt driftsmessig fokus, både på inntjeningspotensiale og utnyttelse av avfallsstrømmene. Jo renere avfallsstrømmene er – jo enklere er det å skape verdier ut av det, sier administrerende direktør Bård Jørgensen.

«Jo renere avfallsstrømmene er – jo enklere er det å skape verdier ut av det»

Resultatene av hestekuren er oppsiktsvekkende. Fra fem og en halv million i minusresultat fra 2013, leverer konsernet 16,2 millioner i pluss året etter.

– Nå var 2013 et spesielt år på grunn av forutsette og uforutsette ekstraordinære kostnader. For eksempel kostet det oss 3,5 millioner kroner mer enn planlagt å flytte og rydde vekk Returstasjonen i Tromsdalen, forklarer Jørgensen.

Selve nedbemanningsprosessen gikk imidlertid rolig for seg.

– Det er alltid heftig å nedbemanne, og for de som går er det en dramatisk situasjon, men vi gjennomførte det på to måneder. Først og fremst ble det administrasjonen som tok støyten. Vi reduserte med totalt fem årsverk. 80 prosent tok vi fra administrasjonen. Det betyr at vi som er igjen må bli flinkere til å realisere samordningsgevinster. Vi må gjøre ting smartere.

Ved siden av å ha fått på plass en bedre kostnadskontroll nå enn tidligere år, har de delene av konsernet som driver med forretning bedret sin inntektsutvikling. Det er denne kombinasjonen av inntektsskapende aktivitet og kostnadsbevissthet som gir det nødvendige overskuddet.

«Å opprettholde en stabil lønnsomhetsutvikling, betinger at vi investerer i infrastruktur»

– Å opprettholde en stabil lønnsomhetsutvikling, betinger at vi investerer i infrastruktur. Utvikling av eksisterende areal, ta det aktivt i bruk, er derfor den viktigste investeringsoppgaven i de kommende år. Slik vil vi styrke den industrielle utviklingen av konsernet, og videreutvikle vår rolle som industriell aktør i regional sammenheng.

Remiks har stadig besøk som vil lære mer om selskapet, enten det er sørnorske tekniske sjefer som vil se på bruk av teknologi, eller nordiske fagforbund som vil ha foredrag om hvordan selskapet gikk fra kommunal enhet og over til å bli aksjeselskap. Administrerende direktør Bård Jørgensen synes han har verdens beste arbeidsplass:

– Det er rett og slett utrolig givende å gå på jobb i Remiks!
TILBAKE TIL MILJØPARK