Miljøpark

Jobber for å holde prisen nede

De gode resultatene i Remiks Miljøpark AS bidrar både til å gi Tromsø kommune ekstra inntekter i form av utbytte, og til å holde renovasjonsgebyret på lavest mulig nivå.
Søppelbil
De gode resultatene i Remiks Miljøpark AS bidrar både til å gi Tromsø kommune ekstra inntekter i form av utbytte, og til å holde renovasjonsgebyret på lavest mulig nivå.

De gode resultatene i Remiks Miljøpark AS bidrar både til å gi Tromsø kommune ekstra inntekter i form av utbytte, og til å holde renovasjonsgebyret på lavest mulig nivå. Etter at Remiks ble omorganisert til eget aksjeselskap har prisstigningen av det kommunale renovasjonsgebyret vært lavere enn konsumprisindeksen.

– Det er en forestilling der ute om at vi tjener i begge ender. At vi kan ta betalt fra de vi henter avfallet hos, og får betalt når vi leverer det videre, Dette er positivt feil. Det meste av det vi produserer må vi betale for. Det som er dyrest å bli kvitt er restavfallet, som utgjør rundt halvparten av avfallet som samles inn, sier administrerende direktør Bård Jørgensen.

– Men det finnes positive verdier i det sorterte avfallet – vi har et potensiale å jobbe videre med hvis vi klarer å ta ut siste rest av disse verdiene, før de sendes videre til gjenvinning, forklarer direktøren. For enkelte avfallstyper betales et tilskudd til leverandøren.

Remiks får kun betalt hvis det sorterte avfallet er rent, men det dekker likevel ikke alle kostnadene ved å samle det inn. Skulle avfallet være dårlig sortert må Remiks betale for å bli kvitt det, istedenfor å få tilskudd. Hvis mye av det sorterte avfallet er av dårlig kvalitet, vil det på sikt få en negativ konsekvens. Da øker prisene som Remiks Husholdning må betale for å bli kvitt innsamlet avfall.
TILBAKE TIL MILJØPARK