Miljøpark

Avtale med Kvitebjørn Varme

I 2017 vil et nytt energigjenvinningsanlegg stå klart på Skattøra, mer eller mindre vegg i vegg med produksjonsenheten til Remiks Produksjon AS.

Bildetekst: Skisse av energigjenvinningsanlegget «Valemon» som skal bygges tett ved mottaksanlegget til Remiks Produksjon.
Energigjennvinningsanlegg
Bildetekst: Skisse av energigjenvinningsanlegget «Valemon» som skal bygges tett ved mottaksanlegget til Remiks Produksjon.

Remiks Miljøpark AS har skrevet en langtidsavtale om å levere alle sine tonn med restavfall direkte til Kvitebjørn Varme. Avfallet kvernes og sendes rett inn i ovnen med transportbånd, istedenfor at det som i dag pakkes og sendes hundrevis av kilometer med trailer til energigjenvinningsanlegg lenger sør. Endelig, vil mange si om etableringen av anlegget. Allerede i 1967 vedtok Tromsø kommunestyre at byen skulle ha et forbrenningsanlegg for avfall. Konsernsjef Bård Jørgensen i Remiks Miljøpark AS ser ikke bort fra at Tromsø kan bli et nav for avfall som produseres i nord. I alle fall kan restavfallet enkelt videreforedles til energi, og med et anlegg som det Kvitebjørn Varme bygger, kan trailer- og båtlastene med avfall komme inn til byen istedenfor at det sendes ut.

Eksisterende og planlagt fjernvarmenett:
ikon Avfallsenergianlegg
ikon Ny spisslastsentral
ikon Eksisterende varmesentraler
ikon Eksisterende ledninger
ikon Planlagte ledninger innenfor eksisterende konsesjon
ikon Planlagte ledninger utenfor eksisterende konsesjon
kartskisse fjernvarme
Eksisterende og planlagt fjernvarmenett:
ikon Avfallsenergianlegg
ikon Ny spisslastsentral
ikon Eksisterende varmesentraler
ikon Eksisterende ledninger
ikon Planlagte ledninger innenfor eksisterende konsesjon
ikon Planlagte ledninger utenfor eksisterende konsesjon

– Tromsø kommune og vi har lagt til rette for optimal plassering av anlegget til Kvitebjørn Varme. Hver eneste omlasting av avfall fordyrer prosessen. Det er derfor vi bygger transportbånd mellom produksjonshallen og forbrenningsanlegget, sier Jørgensen.

Foreløpig utgangspunkt for Remiks sine leveranser til anlegget er basert på eksisterende kildesorteringssystem i Tromsø og Karlsøy, som genererer en mengde restavfall på mellom 26.000 og 27.000 tonn i året.

Bildetekst: Varmesentralen i Breivika.
Breivika Varmesentral
Bildetekst: Varmesentralen i Breivika.

Hvis andre avfallsselskap leverer ubehandlet avfall til anlegget, må det først prosesseres av Remiks Produksjon som mener å ha god kapasitet til å kunne håndtere enda større mengder med avfall. Allerede sommeren 2015 starter byggingen av fjernvarmerør bort til fjernvarmenettet rundt Varmesentralen i Breivika, som i dag forsyner sykehuset, universitetsområdet og nærliggende områder med fjernvarme. Hovedmottaker av varmen fra det nye anlegget vil i første omgang være eksisterende nett, men det planlegges videre utvikling av fjernvarme til andre deler av Tromsøya.

«Samarbeidet med Kvitebjørn Varme er positivt, og det blir et løft at vi får forbrenning som en del av avfallsløsninga i Tromsø»
– Samarbeidet med Kvitebjørn Varme er positivt, og det blir et løft at vi får forbrenning som en del av avfallsløsninga i Tromsø. Uten avtale med Remiks ville ikke anlegget kunne realiseres, forklarer Jørgensen.
TILBAKE TIL MILJØPARK