Miljøpark

Nye skritt som samfunnsbygger

Resultater skapes med langsiktig planlegging. Remiks som konsern har alltid hatt øye for hvordan Nord-Norge utvikler seg, og hvordan egen sektor og bransje vokser og bør omstruktureres.

Administrerende direktør i Remiks Miljøpark AS, Bård Jørgensen, holder blikket på videre utvikling, selv om mange av de store målene allerede er oppnådd eller i ferd med å innfris.
Bård Jørgensen, Administrerende direktør i Remiks Miljøpark AS
Administrerende direktør i Remiks Miljøpark AS, Bård Jørgensen, holder blikket på videre utvikling, selv om mange av de store målene allerede er oppnådd eller i ferd med å innfris.

Da Bård Jørgensen startet som leder for Tromsø kommunes renovasjon i 1997, hadde han klare mål.

Et av de første var å etablere avfallssug i Stakkevollanfeltet. Slik ble innsamlingsmetoden i Nord-Norges tettest befolkede område revolusjonert. Problemene med flygeavfall og forsøpling rundt overfylte, illeluktende containere forsvant. Likeså skadedyrene og måseplagen. Beboerne slapp trafikken med store lastebiler inn i trange gater, blant lekende barn. I dag går avfallet fra Stakkevollan direkte til Remiks Miljøpark gjennom et avfallssuganlegg som har gitt Remiks internasjonal oppmerksomhet.

På samme tid ble det innført kildesortering for hele Tromsøs befolkning, som få år senere ble utviklet og forsterket med et optisk sorteringssystem.

Enklere og renere

– Remiks har vært aktiv når det gjelder å forenkle avfallsinnsamlingen. Vi har én dunk og én tømmedag i motsetning til mange andre kommuner, som kan ha tre til fire dunker og det kan være vanskelig for abonnenten å holde styr på når tømmes. For oss er det viktig å jobbe videre med modernisering av innsamlingsløsninger. Underjordisk container eller rørsystem gjør det mer estetisk og lukket, og skaper mindre lukt. I alle nye boligområder i Tromsø legges underjordiske rørsystem for avfallssug. Bilene slipper da å kjøre inn i boområdene for å tømme, noe som selvfølgelig øker sikkerheten i bomiljøene og trivselen betraktelig. Samtidig ser vi på lignende løsninger i etablerte områder, som for eksempel sentrum, forklarer direktøren.

«Remiks har vært aktiv når det gjelder å forenkle avfallsinnsamling».

Neste mål på Jørgensens liste var å etablere et stort og profesjonelt renovasjonsselskap. Konsernet Remiks Miljøpark AS, med tre datterselskaper, kom på plass i 2010. Sist, men ikke minst, var målet å få bygget et fjernvarmeanlegg basert på avfallsforbrenning. Dette målet er nylig kommet innen rekkevidde.

Varme ut av restavfall

– Nå nærmer vi oss etableringen av et forbrenningsanlegg. 50 år etter at Tromsø kommunestyre i 1967 gjorde enstemmig vedtak om å endre avfallshåndteringen til forbrenning, vil det etter planen stå ferdig et forbrenningsanlegg for fjernvarme her, tett ved mottaks- og behandlingsanlegget til Remiks Produksjon, som også blir den største kunden til Kvitebjørn Varme. Årlig skal vi levere opp mot 35.000 tonn restavfall inn i anlegget, forteller Jørgensen.

Nye mål

Målrettet har Remiks innfridd milepæl etter milepæl, og konsernledelsen og styret har for lengst konkretisert nye ambisjoner på selskapets vegne. Følgende hovedpilarer blir alltid fulgt: Å bidra til lokal utvikling i Tromsø, regional utvikling i Nord-Norge, og å bidra organisatorisk og strategisk innen avfallssektoren slik at nordnorske selskap tar en større del av verdiskapninga i nord.

– Vi ønsker å ta del i næringsutviklingen i nordområdene, og jobber med dette langs flere akser, sier Jørgensen.

– At mange kommuner og avfallsselskaper har så mange forskjellige løsninger er utfordrende. Vi står overfor en organisatorisk reform i kommune-Norge. Dette aktualiserer behovet for samordning av en del tjenester. Noen selskaper kan risikere å splittes av en eventuell kommunereform. De bør ta grep selv før den tid, mener Jørgensen.

Remiks vil fortsatt jobbe for å få til en bedre samordning, og bedre samarbeid mellom avfallsselskap i nord. For å drive effektivt er det viktig å få til en harmonisering av kildesorteringssystemer. Kommunene som tilhører Avfallsservice AS er et godt eksempel. De begynte med optisk sortering før Tromsø, men samordner nå selve sorteringen med Remiks sitt anlegg i Tromsø, siden det fra deler av Avfallsservice sitt område er kortere å frakte avfall til Tromsø enn til eget mottaksanlegg i Nordreisa.

Kretsløpspark

Den neste store milepælen for konsernet vil komme når Remiks Husholdning klarer å utvikle det som foreløpig kun er en sesongåpen Returstasjon for husholdningskunder, til å bli en moderne Kretsløpspark hvor miljø, gjenbruk og ombruk har hovedfokus.

«Hos oss er tjenesten like viktig som fortjenesten»

– Vi ønsker å være i forkant av utviklinga, og har sakte og lojalt jobbet etter en langsiktig strategi, som vi ser gir positive resultater, både for Remiks og for våre eierkommuner. Remiks evner å både ha et kommersielt perspektiv, og det samfunnsengasjement som vi som offentlig eid bedrift ønsker å ha. Hos oss er tjenesten like viktig som fortjenesten, påpeker Jørgensen.

«Remiks evner å både ha et kommersielt perspektiv, og det samfunnsengasjement som vi som offentlig eid bedrift ønsker å ha.»

Remiks selskapsorganiserer en lovpålagt offentlig tjeneste i Remiks Husholdning AS, og videreutvikler forretningsmessig de delene av selskapet som drives kommersielt: Remiks Produksjon AS og Remiks Næring AS. Konsernet har gode systemer på å skille de to økonomiene fra hverandre, samtidig som administrasjonen i konsernet, med sin kombinasjon av postkommunalt og kommersielt tankesett, utfordrer og utfyller hverandre daglig.

– Jeg er stolt over at Remiks har klart å skape resultater som setter oss i stand til å videreutvikle oss selv, slik at vi samtidig kan videreutvikle Tromsø og Nord-Norge når det gjelder avfallsinnsamling og -håndtering. Det er det som gjør det så givende å jobbe her: Det å hele tiden holde tydelig fokus på samfunnsoppdraget, samtidig som vi sørger for sunn og lønnsom drift av selskapet, sier administrerende direktør Bård Jørgensen i Remiks Miljøpark AS.

TILBAKE TIL MILJØPARK