Næring

Aktivitet = avfall = vekst

Remiks Næring AS har vokst seg stor i Tromsø, men daglig leder Atle Wasmuth Robertsen ser langt utenfor kommunegrensen når han jobber for å utvikle selskapet.

Atle Wasmuth Robertsen har fokus på Sandnessjøen og Kirkenes, like mye som Tromsø når han planlegger hva slags utvikling han ønsker for Remiks Næring AS.
Atle Wasmuth Robertsen
Atle Wasmuth Robertsen har fokus på Sandnessjøen og Kirkenes, like mye som Tromsø når han planlegger hva slags utvikling han ønsker for Remiks Næring AS.

– I løpet av året har store milepæler kommet på plass hos oss. Vi er ISO-sertifisert på kvalitet og miljø, vi har Achillesregistrering på plass og godkjenning for å kunne jobbe for leverandørindustrien i petroleumssektoren, som for eksempel Aker, forteller den daglige lederen. Han hadde trolig ikke trengt noen av disse skulle selskapet kun fortsatt med det samme som i dag. Men visjonære Atle Wasmuth Robsertsen er overhodet ikke der.

– Av og til er dette en spennende tankeøvelse å ta for en bedrift: Om 25-50 år fra nå – hvor stort er selskapet ditt og hvor har veksten kommet?

Robertsen minner om Remiks sine visjoner: Tilgjengelig, Nyskapende, Miljøbevisst og Pålitelig.

– SINTEF bedriftsutvikling har gjennom vår deltakelse i Vekst i Nord-programmet lært oss at de selskapene som lykkes best over tid er de som evner å være tro mot sine egne visjoner. Vi skal oppfylle våre visjoner i en del av verden som er blant de stedene med størst potensiale for næringsutvikling i årene som kommer. Det gir oss fantastiske muligheter!

Stor diskusjon om fossile energikilder
Robertsen ser tre grunner til større næringsutvikling i nord når det gjelder fossile energikilder: · Det internasjonale energibyråets (IAE) oppfattelse av energibehovet i verden de neste 30 år · Anslaget av kjente og forventede ressurser av olje og gass i norsk og i russisk sektor · Investeringsønskene i Nordområdene

– Det høres fjernt ut at vi som lokalt selskap skal være opptatt av hva IAE definerer av globalt energibehov, men det kombinert med mengde ressurser i Barentshavet og investeringstakt i nord gir oss et fundament for hvilke beslutninger vi bør ta om utvikling lokalt og regionalt. For uansett hva du holder på med produserer du avfall.

Robertsen holder fram Sparebanken Nord-Norges konjunkturbarometer for å se hvilke andre næringer som vil ha sterk vekst i nord i årene framover.

– Sparebanken peker ut tre næringer ved siden av olje- og gass som vil vokse betydelig i nord. Det er reiseliv, det er matproduksjon – først og fremst gjennom havbruk, og det er bergverks- og gruveindustri.

Skarv-feltet 210 kilometer vest for Sandnessjøen har vært i produksjon siden nyttår 2013. Foto: BP Norge
Skarv-feltet, 210 kilometer vest for Sandnessjøen
Skarv-feltet 210 kilometer vest for Sandnessjøen har vært i produksjon siden nyttår 2013. Foto: BP Norge

– Havbruk er meget spennende for oss. Hva slags kompetanse må avfallsbransjen ha for å kunne gi havbruksnæringen gode forhold?

Lovende bakteppe

Alle disse faktorene danner bakteppet for fremtidig utvikling i nord, og alle forventer en oppblomstring i næringslivsaktivitet i og rundt de nevnte næringene.

«Goliat» er den første plattformen som settes i drift i Barentshavet. Foto: ENI NORGE
Plattformen «Goliat»
«Goliat» er den første plattformen som settes i drift i Barentshavet. Foto: ENI NORGE

– Og alle produserer avfall, noe som kan bety vekst for oss om vi er våken og i stand til å utvikle oss sammen med øvrig næringsliv, påpeker Atle Wasmuth Robertsen, i det ENI Norges «Goliat» ankommer Hammerfest etter å ha brukt de siste fire månedene på å reise jorden rundt fra verftet i Sør-Korea. Nå settes riggen, som den som den første noensinne, i produksjon i Barentshavet.

«Alle produserer avfall, noe som kan bety vekst for oss om vi er våken og i stand til å utvikle oss.»
– I Norskehavet er det til nå boret 2500 hull, og gjennom 50 års drift i Nordsjøen har vi et godt bilde av hva vi kan forvente oss i Barentshavet. Her er det til nå bare boret 117 hull i norsk sektor, men disse har allerede gitt betydelige funn. I russisk sektor er forventningene mye større, og de orienterer seg nå for finne ut hva de kan hente av tjenester og kompetanse fra norsk side. Tromsø ligger svært gunstig til for nær sagt all næringsutvikling i Nordområdene.
«De investeringer som er planlagt i Nordområdene de neste ti årene er ekstreme!»
Mange er pessimister nå på grunn av oljeprisens fall og den pågående kostnadskorreksjonen både hos oljeselskapene og i leverandørindustrien. Men Oljedirektoratet mener at investeringstakten i norsk sektor vil være tilbake igjen på 2013/2014-nivå, det som var toppår, allerede i 2016/2017. De investeringer som er planlagt i Nordområdene de neste ti årene er ekstreme! Det finnes nesten ingen steder i verden hvor det er like stor investeringslyst som her i nordområdene akkurat nå! Det må vi posisjonere oss for! Sier Robertsen
TILBAKE TIL NÆRING