Næring

Operativ med Arctic Waste Management

1. august 2014 var en milepæl for avfallssamarbeid i nord. Da ble Arctic Waste Management AS stiftet av fire samarbeidende avfallsselskap.

Arctic Waste Management ble en realitet i 2014.
Artic Waste Management
Arctic Waste Management ble en realitet i 2014.

Arctic Waste Management skal sørge for bærekraftig håndtering av alle fraksjoner av farlig avfall.

Selskapet har allerede investert millioner i utstyr som gjør det operativt fra dag en. Base for drift er Sortland, men selskapet har inngått avtale med underleverandører andre steder i landsdelen. Målet er at selskapet skal kunne operere i hele Nord-Norge.

– Ved hjelp av Arctic Waste Management har vi nå mulighet til å ta del i også dette markedet, sier Atle Wasmuth Robertsen, daglig leder ved Remiks Næring AS.

Fire eiere

Eierne som har gått sammen om denne felles satsingen er Remiks Næring AS, Reno-Vest Bedrift AS, Avfallsservice AS og Senja Avfall Næring AS.

Eierne vil med Arctic Waste Management AS være totalleverandører av avfallstjenester, og ha mulighet til å gi totalpriser på avfallshåndtering. Selskapet har som målsetting å skape verdier for aksjonærene ved å være en offensiv og innovativ aktør innen forsvarlig innhenting, transport og behandling av farlig avfall.

Arctic Waste Management har foreløpig investert i denne sugebilen som tømmer oljeavskillere i hele Nord-Norge.
Reno-Vest
Arctic Waste Management har foreløpig investert i denne sugebilen som tømmer oljeavskillere i hele Nord-Norge.
– Vi har foreløpig investert i en sugebil som tømmer oljeavskillere i Nord-Norge, og den betaler seg allerede. Planen er å gradvis bygge oss opp både ved hjelp av egne investeringer og samarbeidsavtaler med andre selskaper. Det handler om å kunne håndtere hele avfallsbildet, og hjelpe kundene med alt de trenger å bli kvitt på en forsvarlig måte, forteller Robertsen.
«Det handler om å kunne håndtere hele avfallsbildet, og hjelpe kundene med alt de trenger å bli kvitt på en forsvarlig måte»
Spennende

– Jeg er svært glad for at vi har fått til dette samarbeidet mellom næringsselskapene til Reno-Vest i Lofoten og Vesterålen, Avfallsservice i Nord-Troms, Senja Avfall i Sør-Troms og Indre Troms og oss i Remiks som betjener Tromsøregionen.

Robertsen mener at det blir viktig å tørre å satse i slike prosjekt, både offentlige bedrifter i samarbeid og ikke minst at offentlig- og privateide selskap tør å samarbeide mer.

– Det som oppstår i spennet mellom den postkommunale tankegangen og kynisk fokus på forretning er spennende. Når vi blander slike ressurser og erfaring, kan vi samlet skape mye større verdier enn vi har muligheten til alene, mener Robertsen.

TILBAKE TIL NÆRING