Produksjon

Tar hånd om flytende avfall

Pål Teisnes ved Remiks Produksjon AS, viser fram maskinen som separerer det flytende avfallet.
Pål Teisnes, Remiks Produksjon
Pål Teisnes ved Remiks Produksjon AS, viser fram maskinen som separerer det flytende avfallet.
Remiks Produksjon AS har fått på plass et eget mottak for flytende avfall. Vann og avløp i Tromsø kommune har rapportert skader og problemer på avløpssystemet, siden fett fra fettavskillere går rett ut i avløpsrørene. Nå er reglene for hvor ofte de ulike fettavskillere skal tømmes, skjerpet inn. Og Remiks Produksjon kan separere dette avfallet før det videresendes til gjenvinningsanlegg, hvor det er en ressurs i stedet for et problem.
TILBAKE TIL PRODUKSJON