Produksjon

Økt kvalitet på både produkt og produksjon

Bevisste grep som blant annet ISO-sertifiseringer gjør at Remiks Produksjon AS gradvis øker både kvaliteten og lønnsomheten.

Lastebærere: Remiks Produksjon håndterer alt av lastebærere for Coop i Nord-Norge nord for Tysfjord.
Lastebærere
Lastebærere: Remiks Produksjon håndterer alt av lastebærere for Coop i Nord-Norge nord for Tysfjord.

Gjennom ulike tiltak klarte Remiks Produksjon å tredoble verdien av sine gjenvinningsprodukt fra 2013 til 2014. Selskapet har hatt et sterkt fokus på å tilegne seg kunnskap om markedet for gjenvinningsprodukter. I tillegg er lastebæreravtalen som selskapet har med Coop Nord en viktig bidragsyter til dette. Alt av lastebærere som brukes for å frakte varer ut til butikkene, for eksempel trepaller, plastpaller, plastkasser og -kurver, plast og papp, blir returnert til Remiks Produksjon som sorterer og reparerer lastebærerne slik at de kan brukes om igjen. For selskapet handler dette om å få kvalitet på råvarene inn og kvalitet på råvarene ut, uansett hvilket avfall det er snakk om.

– Vi har gjort noen grep som gir resultater. Bevissthet er første bud. Gjennom at vi ble ISO-sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001, har vi fått satt både kvalitets- og sikkerhetsarbeidet enda bedre i system. Terskelen for når vi rapporterer avvik er svært lav. Dermed skal det mindre til før vi iverksetter tiltak for forbedring. Vi er derfor en organisasjon som kan vise at vi er i en stadig prosess for å bli bedre, sikrere og tryggere, noe ISO-rapporteringen dokumenterer, forklarer daglig leder Harald W. Østbø.

Sjekklistene er digitaliserte, hvilket gjør det enkelt for den ansatte å fylle ut og sende inn der og da.

«Vi har gjort noen grep som gir resultater. Bevissthet er første bud»
Investeringer

Vekst i mengden avfall fordrer også investeringer for å håndtere alle de ulike fraksjonene på en god og effektiv måte. I 2014 ble det investert i to nye hjullastere, to nye sorteringsmaskiner og en fliskutter.

Varme ut av flis: Hageavfall i Tromsø brukes til å varme opp universitetsområdet og sykehuset, etter først å ha blitt kvernet i fliskutteren Shark2.
Fliskutter
Varme ut av flis: Hageavfall i Tromsø brukes til å varme opp universitetsområdet og sykehuset, etter først å ha blitt kvernet i fliskutteren Shark2.

Fliskutteren bidrar til at Remiks Produksjon enklere blir kvitt trevirke, rett og slett fordi det som flis kan leveres direkte til sluttbehandling, og ikke minst er bedre komprimert under transport.

– Hageavfall som består av små trær og busker kutter vi her og leverer som flis til varmeanlegget til Kvitebjørn Varme i Breivika. Like over nyttår brukes for eksempel alt av innsamlede juletrær til å varme opp sykehuset og universitetsområdet.

Tidligere hadde hageavfallet en tendens til å hope seg opp i store dunger. Nå freses alt som kan brukes som brensel i varmesentralen opp med en gang, og krever kort mellomlagring.

– Vi er en liten bidragsyter til anlegget i Breivika, men leverer ren flis dit. I tillegg frakter vi flis til ulike energigjenvinningsanlegg med rensing, av den typen som nå bygges i Bodø.

TILBAKE TIL PRODUKSJON